Povrat proizvoda


I.
Korisnik ima pravo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na zamjenu kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko uoći nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni ili su dostavljeni proizvodi koji nisu naručeni. MOJE KUHINJE d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na racun ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vračenog proizvoda na skladište. U slučaju da zamjenskog proizvoda nema na skladištu, moguč je samo povrat sredstava.
Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je korisnik obaviješten u trenutku dostave proizvoda. Troškove povrata proizvoda snosi MOJE KUHINJE d.o.o.. Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) sa otpremnicom, računom i garancijom.


II.
U slučaju naknadnih kvarova vrijede uvjeti iz jamstva priloženi uz svaki proizvod. Troškove povrata proizvoda u ovom slucaju plaća korisnik.

 

.